I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši interneto svetainės naudojamų slapukų politika (toliau – Politika) nustato interneto svetainėse https://lytagra.lt/ ir https://technika.lytagra.lt/ (toliau kartu – Svetainės) naudojamų slapukų tvarkymo taisykles. 
2. Svetainių duomenų valdytojas, savininkas ir turinio valdytojas yra AB „Lytagra“, juridinio asmens kodas 133370289, buveinės adresas Ateities pl. 50, LT-52106, Kaunas, el. p. lytagra@lytagra.lt, tel Nr. +370 37 405401 (toliau dar vadinama – Bendrovė).
3. Politika parengta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Europos duomenų apsaugos valdybos gairėmis 05/2020 „Dėl sutikimo pagal Reglamentą 2016/679“, Valstybinės duomenų inspekcijos skelbiamomis rekomendacijomis.

II. BENDRA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

4. Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, kurie įrašomi ir saugomi naudotojo įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai naudotojas naršo Svetainėse, ir kaupia informaciją apie naudotojo naršymą Svetainėse. 
5. Naudotojui, pirmą kartą apsilankius Svetainėse, slapukai perkeliami į naudotojo kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atpažinti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą naudotojo jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai nustatyti naudotojo tapatybę, tačiau informacija gali būti siejama su naudotojo naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse, ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.
6. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.
7. Bendrovės Svetainėse yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Lankytojui Bendrovės  interneto svetainėje paspaudus nuorodą ir  patekus į kitus tinklalapius ir (ar) sutikus su trečiųjų šalių slapukais, lankytojas turėtų atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
8. Slapukai naudojami skaidriai ir atsakingai. Kokie slapukai įrašomi, lankytojai visuomet gali peržiūrėti savo naršyklėje. Bet kada galima atšaukti sutikimą naudoti slapukus (išskyrus būtinuosius), pakeičiant nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.
9. Pirmą kartą prisijungus prie Svetainės, pateikiamas pranešimas, kuriame yra pateikiama informacija apie tai, kad Svetainėje naudojami slapukai, nurodoma informacija apie būtinuosius bei prašome išreikšti sutikimą ar nesutikimą su kitais slapukais.
10. Naudojant slapukus nebus vykdomas profiliavimas ar kitas automatizuotas sprendimų priėmimas, jeigu atskirai nebus nurodyta kitaip prieš jį atliekant. 
11. Bendrovė saugo duomenis apie lankytojo sutikimus dėl slapukų naudojimo jų naudojimo metu vykdant teisinę prievolę rinkti įrodymus dėl atitikties teisiniam reguliavimui.  

III. SLAPUKŲ RŪŠYS, KATEGORIJOS IR NAUDOJIMO TIKSLAI

12. Priklausomai nuo slapukų gyvavimo trukmės, slapukai gali būti ilgalaikiai arba trumpalaikiai (seanso). Ilgalaikiai slapukai lieka naudotojo įrenginyje kol pasibaigia jų galiojimo laikas arba kol naudotojas nusprendžia juos ištrinti. Seanso slapukai ištrinami iš karto naudotojui uždarius naršyklės langą (baigus naršymo seansą). Svetainėse naudojami skirtingų rūšių slapuka

13. Slapukai yra naudojami siekiant užtikrinti techniškai sklandų interneto svetainės veikimą, taip pat – patogų ir saugų naudojimąsi interneto svetaine ir jos asmeninį pritaikymą, užtikrinti paprastesnį naudojimąsi mūsų interneto svetaine, siekiant gauti informaciją apie lankytojų naudojimąsi interneto svetaine ir pagerinti mūsų paslaugas lankytojams. Svetainėse naudojami slapukai Svetainių funkcionalumui gerinti, efektyviam ir sklandžiam Svetainių veikimui užtikrinti, naršymo statistikai ir analizei (naudojami atskirti naudotoją, statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti ir kt.). 

14. Atsižvelgiant į slapukų naudojimo tikslą Svetainėse naudojami trijų rūšių slapukai:
14.1. Būtinieji slapukai – yra esminiai slapukai ir jų dėka lankytojas gali naudotis interneto svetainės funkcijomis. Be šių slapukų negalime teikti tam tikrų paslaugų. Būtinuosius slapukus naudojame ir registruotiems naudotojams unikaliai identifikuoti, kad apsilankymo metu ir sugrįžus į interneto svetainę juos būtų galima atpažinti. Šie slapukai bus išsaugomi lankytojo kompiuteryje, telefone, planšetėje ar kitame įrenginyje, kol jis lankysis ir naršys Svetainėje ir galioja ribotą laiką. Jie yra būtini tam, kad interneto puslapis veiktų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas. Būtinųjų slapukų naudojimas yra grindžiamas teisėtu interesu, todėl sutikimas jų įrašymui nėra prašomas, 
14.2. Funkciniai (nustatymų) slapukai - naudojant šiuos slapukus lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai paliekate komentarą, kartojate užsakymą. Funkciniai slapukai neseka lankytojo veiksmų kitose svetainėse. Funkciniams slapukams naudoti yra prašomas lankytojo sutikimas, o jei lankytojas nuspręs neduoti sutikimo, šie nebus naudojami, nebent lankytojas pakeis nustatymus.
14.3. Analitiniai (statistiniai) slapukai – šie slapukai leidžia fiksuoti interneto svetainės lankytojų skaičių ir lankytojų srauto šaltinius ir atsižvelgiant į tai gerinti jos veikimą. Analitiniai slapukai suteikia galimybę sužinoti, kurie puslapiai yra lankomiausi, kaip klientai juose naršo. Šie slapukai renka informaciją, kaip naudotojai naudoja interneto svetainę. Šie slapukai nerenka duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti lankytojus. Visa naudojant slapukus surinkta informacija yra anonimiška ir naudojama tik funkcionalumui ir svetainei tobulinti. Todėl šie slapukai yra naudojami mūsų svetainės naudojimo statistiniams duomenims kompiliuoti. Jei lankytojas neduos sutikimo priimti šiuos slapukus Politikoje nustatyta tvarka, lankytojo lankymasis interneto svetainėje nepateks į statistiką, tokie slapukai nebus naudojami, nebent lankytojas pakeis nustatymus.
14.4. Rinkodaros (reklaminiai) slapukai – gali būti naudojami siekiant suteikti lankytojui aktualią informaciją apie Svetainė ir AB „Lytagra“ teikiamas paslaugas, atsižvelgus į lankytojo naršymo įpročius gerinti turinio atranką ir suteikti daugiau galimybių interneto svetainėje gauti individualizuotą turinį. Jei lankytojas neduoda sutikimo priimti šiuos slapukus, tokie slapukai nebus naudojami, nebent lankytojas pakeis nustatymus.
14.5. Pagal slapuko sukūrimo vietą jie būna dviejų tipų:
14.6. Neklasifikuoti slapukai – tai kelių rūšių slapukams būdingų savybių turinys slapukai, taip pat, specialios paskirties ar niekur kitur negalimi priskirti slapukai. 
14.6.1. Pirmųjų šalių arba nuosavi slapukai – kuriami Svetainėje, kurioje lankotės. juose išsaugotą informaciją gali perskaityti tik ta interneto svetainė;
14.6.2. Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras svetainėje, kurioje lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Trečiųjų šalių slapukus teikia kiti subjektai nei lankomos Svetainės savininkas. Kitos svetainės arba kitos programos gali naudoti slapukus, kad rinktų informaciją apie naudojimąsi Svetainėmis ir programomis. Kaip šiuos surinktus duomenis naudoja trečiosios šalys, priklauso nuo kiekvieno jų politikos, kuri yra pateikta atitinkamų šalių svetainėse. Trečiosios šalys veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai ir slapukais surinktus duomenis gali naudoti kitais nei šioje Slapukų politikoje nurodytais tikslais ar būdais. 
14.7. Sekliai (angl., trackers) yra slapukų atmaina, kuri svetainės lankytojo naršymo veiklos ataskaitą kartu su jo IP adresu persiunčia į trečiosios šalies duomenų bazę analizei, kuri paprastai atliekama rinkodaros tikslais.
14.8. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, naudojame šiais tikslais: 
14.8.1. Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
14.8.2. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje. 
14.8.3. Naudojimo analizei. Bendrovė naudoja slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Bendrovė gali rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę. 
14.8.4. Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodama slapukus Bendrovė gali rinkti informaciją tam, kad teiktų tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

IV. SLAPUKŲ NAUDOJIMO TEISINIS PAGRINDAS

15. Būtinųjų slapukų teisinis naudojimo pagrindas yra duomenų valdytojo teisinis interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto f) papunktis). Būtinieji (techniniai) slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas lankytojo sutikimas. Naudotojas yra informuojamas apie būtinųjų slapukų naudojimą.

16. Slapukų dėl kurių duodamas sutikimas teisinis naudojimo pagrindas yra sutikimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto a) papunktis). Jei pagal galiojančius teisės aktus nėra leidžiama kitaip, visi kiti (funkciniai, analitiniai, reklaminiai, jeigu tokie naudojami) slapukai Svetainėje aktyvuojami tik po to, kai lankytojas sutinka, kad tokie slapukai būtų naudojami, t. y. tik po to, kai savo pasirinkimą naudotojas pažymi Svetainėje automatiškai atsidarančiame pranešimo lange, kuriame pateikiama informacija apie slapukų naudojimą.

17. Kai slapukų naudojimo pagrindas – sutikimas, taikomos papildomos sąlygos:

17.1. Dėl kiekvienos rūšies slapukų naudojimo duomenų valdytojas prašo atskiro sutikimo, kuris duodamas lankytojo aktyviais veiksmais uždedant varneles ties norimais įrašyti slapukais ir paspaudžiant mygtuką „Patvirtinti pasirinktus slapukus“. Paspaudus mygtuką „Patvirtinti visus slapukus“ laikoma, kad naudotojas sutinka su visų išvardintų slapukų įrašymu ir naudojimu.
17.2. Jeigu Svetainės lankytojas nepažymės pasirinkimo dėl funkcinių, statistinių, rinkodaros slapukų rinkimo ir tvarkymo, tačiau paspaus „Patvirtinti pasirinktus slapukus“, tai tokiu atveju nebus naudojami jokie slapukai, išskyrus būtinuosius slapukus, kurie naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.
17.3. Svetainės lankytojas savo duotą sutikimą gali bet kada atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.
17.4. Naudotojui neišreiškus pasirinkimo dėl slapukų naudojimo, slapukai nebus įdiegti (išskyrus būtinuosius), tačiau pranešimas apie slapukų naudojimą pasirodo kiekvieną kartą, kai lankytojas apsilankys Svetainėje. Naudotojui taip pat sudaryta galimybė uždaryti Svetainėse pateikiamo informacinio pranešimo langą, paspaudžiant kryžiuką, jei naudotojas savo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo nenori išreikšti ar nori tai padaryti vėliau, kito apsilankymo Svetainėse metu.
17.5. Prieš sutinkant su trečiosios šalies slapukais, lankytojams rekomenduojama susipažinti su trečiosios šalies taikoma slapukų politika. 

V. SVETAINĖSE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SĄRAŠAS

18. Informacija apie šiuos Svetainėse naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje:

Slapuko pavadinimas Teikėjas Tikslas Galiojimo laikas
PrestaShop-# .technika.lytagra.lt Šis slapukas padeda išlaikyti lankytojų seansus atidarytus jiems lankantis svetainėje, atlikti užsakymus bei daugybę kitų operacijų, tokių kaip: slapuko pridėjimo data, pasirinkta kalba, naudojama valiuta, paskutinė aplankyta prekių kategorija, paskutinės matytos prekės, kliento identifikacija, vardas, pavardė, šifruotas slaptažodis, su paskyra susietas el. pašto adresas, pirkinių krepšelio identifikacija. 480 valandų
cookiesplus technika.lytagra.lt Išsaugo jūsų slapukų nuostatas. 1 metai
_ga Google Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. 2 metai
_ga_# Google Naudoja „Google Analytics“, kad rinktų duomenis apie tai, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas. 1 metai
_fbp Meta Platforms, Inc. Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku. 3 mėnesiai

VI. SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, BLOKAVIMAS

19.Naudotojas turi teisę keisti nustatymus, gali apriboti arba uždrausti slapukų naudojimą savo naršyklėje, ištrinti slapukus atskirai po vieną arba visus iš karto.  Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus — atskirai po vieną arba visus iš karto. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo naudotojo naudojamos naršyklės. Jeigu yra naudojamos kelios naršyklės, nustatymo parametrus reikia sureguliuoti visose naršyklėse. Paprastai šiuos nustatytus galima rasti naršyklės „Parinkčių“ arba „Pasirinkimų (angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu. Siekiant suprasti šiuos nustatymus arba gauti daugiau informacijos, naudotojui gali padėti pateiktos nuorodos arba naršyklės „Pagalbos“ (angl. Help) pasirinkimas.
20.Informaciją apie tai, kaip galima pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ar pašalinti slapukus, naudotojas gali rasti, apsilankęs www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org. Apsilankęs adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout, naudotojas gali sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais.
21. Daugumoje naršyklių galima:
21.1. patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
21.2. blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
21.3. blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
21.4. blokuoti visų slapukų siuntimą;
21.5. uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.
22. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą naudotojui gali būti suteikta, susisiekus su duomenų valdytoju nurodytais kontaktais: markertingas@lytagra.lt; 8 37 405453. 

VII. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS

23. Naudojantis Svetainėmis gali būti išsaugoma slapukų, kuriuos valdo ne Bendrovė; šiuos slapukus pateikia trečiosios šalys (pvz.: Google, Facebook). Taip gali nutikti, kai jūsų lankoma Svetainė naudoja trečiosios šalies analizės arba rinkodaros automatizavimo / valdymo įrankį (pvz.: teikiamą „Google“ ar „Oracle“), arba kai svetainėje yra rodomas trečiosios šalies svetainės turinys, pvz.: „YouTube“ arba „Facebook“. Bendrovė negali valdyti prieigos prie tokių slapukų ar jų pasiekti. Jei norite sužinoti, kaip tos trečiosios šalys naudoja slapukus ir ar jūsų slapukų duomenys perduodami į trečiąją valstybę, reikia peržiūrėti kiekvienos tokios trečiosios šalies politiką. Trečiosios šalies slapuką į lankytojo įrenginį įrašo ne jūsų lankomos svetainės domenas. Trečiosios šalies slapukams taikoma trečiosios šalies slapukų politika ir jie gali būti valdomi pagal jos domene pateiktus nurodymus. Svetainėse slapukus talpinančių trečiųjų šalių sąrašą galite rasti čia (aktyvi nuoroda  slapukų tvarkymo modulį).

VIII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

24. Duomenų subjektas turi šias teises:
24.1. Teisę būti informuotam apie atliekamą asmens duomenų tvarkymą.
24.2. Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
24.3. Teisę prašyti ištaisyti  tvarkomus asmens duomenis.
24.4. Teisę prašyti ištrinti duomenis.
24.5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą.
24.6. Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui.
24.7. Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą.
24.8. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
25. Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Bendrovę 2 punkte nurodytais kontaktais. Detalesnė informacija apie duomenų subjektų teises ir šių teisių įgyvendinimo tvarką bei terminus yra nustatyta „Privatumo politikoje“ (aktyvi nuorodą).
26. Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, visada galite kreiptis į Bendrovę: AB "Lytagra" arba (ir) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt).

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Daugiau informacijos apie slapukus bei duomenų tvarkymą gali būti suteikta, susisiekus su duomenų valdytoju nurodytais kontaktais: markertingas@lytagra.lt; 8 37 405453.
28. Tuo atveju, jeigu Bendrovė pradės naudoti naujus slapukus, išskyrus būtinuosius, bus prašomas naujas sutikimas dėl slapukų naudojimo. Tuo atveju, jeigu Bendrovė pradės naudoti naujus būtinuosius slapukus, lankytojui jo lankymosi metu bus prieinama informacija apie jo lankymosi metu esamus būtinuosius slapukus. 
29. Bendrovė turi teisę bet kada pakeisti šią slapukų politiką. Visi slapukų politikos pakeitimai bus skelbiami interneto Svetainėse. 
30. Paskutinis Slapukų politikos atnaujinimas atliktas: 2023-06-30.